Proč použít GOV.CZ A11y handbook

  • slouží jako přehled, co jaká role v týmu má zajišťovat
  • je nástrojem k jednoduššímu a rychlejšímu pochopení přístupnosti a inkluzivního designu
  • tým tak bez problémů splní standard WCAG 2.1 úrovně AA a vyhlášku o přístupnosti

Zdroje, odkazy a nástroje

  • 1 z 10
    Čechů má zdravotní postižení

Jak přispět

Tyto pokyny jsou vedeny komunitou. Kdokoliv může přispět a pomoc je vylepšit.

Přispět do GOV.CZ Accessibility handbook

Kontaktujte nás